Yıkım İşleri
<p>
	Riskli binalarında tespiti sürecinin ardından, maliklerden birinin, birkaçının veya vekillerinin talebi üzerine kurumlara yıkım için engel kalmadığını belli edecek belgeler bildirilerek kentsel dönüşüm yıkım ruhsatı düzenlenebilir.</p>
<p>
	Kentsel Dönüşüm Nedir?</p>
<p>
	• Kentsel sorunlar ve ihtiyaçlar göz önüne alınarak bir<br />
	bölgenin ekonomik, toplumsal ve mekansal özelliklerinin<br />
	incelenmesi sonucunda uygulanabilir bir yol haritasının<br />
	oluşturulmasıdır.<br />
	• Kentsel dönüşüm insan odaklı bir uygulamadır.<br />
	• Amacı; yaşanılabilir standartlarda kentler oluşturmaktır.<br />
	• Uygulamalar; ekonomik, sosyal ve toplumsal temeller<br />
	üzerine inşa edilmelidir.</p>

Riskli binalarında tespiti sürecinin ardından, maliklerden birinin, birkaçının veya vekillerinin talebi üzerine kurumlara yıkım için engel kalmadığını belli edecek belgeler bildirilerek kentsel dönüşüm yıkım ruhsatı düzenlenebilir.

Kentsel Dönüşüm Nedir?

• Kentsel sorunlar ve ihtiyaçlar göz önüne alınarak bir
bölgenin ekonomik, toplumsal ve mekansal özelliklerinin
incelenmesi sonucunda uygulanabilir bir yol haritasının
oluşturulmasıdır.
• Kentsel dönüşüm insan odaklı bir uygulamadır.
• Amacı; yaşanılabilir standartlarda kentler oluşturmaktır.
• Uygulamalar; ekonomik, sosyal ve toplumsal temeller
üzerine inşa edilmelidir.

Powered by Bilgeweb